Uittreksels

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Almelo ingeschreven staat. Op het uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. U kunt er ook andere gegevens op laten zetten. Bijvoorbeeld vorige woonadressen of uw nationaliteit. Een uittreksel BRP vraagt u online aan. U ontvangt het binnen enkele dagen.

Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan. U krijgt dan een kopie van de officiële akte.

Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Als uw werkgever of de organisatie eHerkenning heeft, kunt u een VOG bij Justis aanvragen. Als uw werkgever geen eHerkenning heeft, kunt u zelf online een VOG aanvragen bij de gemeente.

Bewijs van in leven zijn

Een 'Bewijs van in leven zijn' vraagt u aan als uw Nederlandse pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs vraagt dat u in leven bent én geregistreerd staat in de Basisregistratie personen (BRP).

Kopie waarmerken

Heeft u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken. Daarvoor kunt u een afspraak maken.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita vraagt u aan als uw buitenlandse pensioenfonds of instantie een bewijs nodig heeft dat u in leven bent.

Garantstelling of logiesverstrekking

Hebt u iemand uit het buitenland uitgenodigd om bij u te logeren? En heeft deze persoon een visum voor Nederland nodig? Dan hebt u een garantstelling of logiesverstrekking nodig met daarop een gelegaliseerde handtekening. U staat dan namelijk financieel garant voor deze persoon. U regelt het in het stadhuis. Maak eerst een afspraak.

Legaliseren handtekening

Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren in het stadhuis. Daarvoor kunt u een afspraak maken.

Uittreksel registratie niet-ingezetenen (RNI)

Uittreksel registratie niet-ingezetenen (RNI) aanvragen.