Belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Heeft u een eigen woning of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB).

Taxatieverslag WOZ

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen? U kunt het WOZ taxatieverslag bekijken via het Digitaal Belastingloket.

Rioolheffing

Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Twente Milieu verzamelt en verwerkt uw afval. Daarom betaalt u afvalstoffenheffing.

Gemeentelijke belasting automatisch betalen

Met een automatische incasso betaalt u de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 termijnen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen.

Bezwaar tegen belasting gemeente

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Of met de afvalstoffen- of rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken via het Digitaal Belastingloket.

Precariobelasting

Plaatst u als ondernemer een tent, kraam, vlaggen, versieringen of reclamebord op gemeentegrond? Dan betaalt u daarover precariobelasting.

Hondenbelasting

Sinds 1 januari 2020 hoeft u geen hondenbelasting meer te betalen.