Belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Hebt u een eigen woning? Of hebt of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). U betaalt OZB via de gecombineerde belastingaanslag, die het GBTwente u toestuurt.

Taxatieverslag WOZ

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw tot stand is gekomen? U kunt het WOZ taxatieverslag van uw woning online bekijken via het Digitaal Belastingloket. Het taxatieverslag van uw bedrijfspand kunt u opvragen bij het GBTwente.

Rioolheffing

Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Daarmee kan de gemeente voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering zorgen. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die het GBTwente u toestuurt.

Afvalstoffenheffing

Twente Milieu verzamelt en verwerkt uw afval. Als inwoner van de gemeente Almelo betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen afval aanbiedt. U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde belastingaanslag, die het GBTwente u toestuurt.

Gemeentelijke belasting betalen

Als u wilt, kunt u de gemeentelijke belasting automatisch betalen, elke maand een gelijk deel. Dit heet ook wel automatische incasso. Daarvoor moet u het GBTwente machtigen om de bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven. U regelt het via het Digitaal Belastingloket.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Als u belasting niet of voor een deel hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding. Aanvragen doet u bij GBTwente.

Bezwaar tegen belasting gemeente

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing of rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken via het Digitaal Belastingloket.

Precariobelasting

Plaatst u als ondernemer een tent, kraam, vlaggen, versieringen of reclamebord op gemeentegrond? Dan betaalt u daarover precariobelasting.

Hondenbelasting

Sinds 1 januari 2020 hoeft u geen hondenbelasting meer te betalen.