Beste burgemeester voor Almelo

De gemeenteraad van Almelo beveelt Richard Korteland (44) aan als burgemeester van Almelo. Korteland is sinds 2016 burgemeester in Meppel. In Almelo volgt hij burgemeester Arjen Gerritsen op, die in het najaar van 2023 afscheid nam als burgemeester van Almelo. Mirjam van 't Veld is sinds november 2023 waarnemend burgemeester.

Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt er een proces met 14 stappen doorlopen. Deze stappen leest u hieronder. We geven steeds aan bij welke stap we op dit moment zijn. Wanneer er extra informatie beschikbaar is, dan zullen we deze ook toevoegen op deze pagina. 

Op dit moment zijn we bij stap 12 & 13. 

De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen. 

681 inwoners reageerden via een enquรชte op vragen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deelnemers die de enquรชte invulden, vinden het onder meer belangrijk dat de burgemeester zich richt op alle inwoners, op openbare orde, veiligheid en handhaving en op een goed en integer bestuur. Deze informatie is meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel. 

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Op dinsdag 17 oktober heeft de gemeenteraad hierover vergaderd. 

De vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters. Secretaris van de commissie is griffier Hans Scherpenzeel, adjunct griffier Meriam Lรผtjann is plaatsvervangend secretaris en gemeentesecretaris Johan Dijkstra tweede plaatsvervangend secretaris. Wethouder Arjen Maathuis neemt als adviseur deel aan de vertrouwenscommissie. 

Via almelo.nl/bestuurlijkeinformatie kunt u het besluit lezen.

De vertrouwenscommissie

  • doet het voorbereidende werk voor de profielschets
  • gaat de sollicitatiegesprekken voeren 
  • doet de uiteindelijke aanbeveling.

Op 14 november heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester besproken met Andries Heidema, de commissaris van de Koning van Overijssel, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad. De raad stelde unaniem de profielschets vast. De vergadering is hier terug te kijken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning. De vacature is op donderdag 16 november gepubliceerd in de Staatscourant. Kandidaten kunnen tot en met donderdag 7 december solliciteren. 

Alle informatie om te solliciteren is te vinden op de website Werken bij Overijssel

Acht sollicitanten schreven een brief aan de commissaris van de Koning. Het gaat om 8 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 25 en 56 jaar. Van de sollicitanten hebben er 7 een hoofdfunctie in het openbaar bestuur en 1 kandidaat heeft een andere professionele achtergrond. 

De commissaris van de Koning vraagt justitiรซle (antecedenten) op van de sollicitanten. En selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn. 

De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie en stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

De vertrouwenscommissie brengt op maandagavond 4 maart advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.

De Almelose gemeenteraad vergaderde op maandag 4 maart over de aanbeveling van een nieuwe burgemeester. Tijdens een openbare raadsvergadering werd bekend dat de gemeenteraad Richard Korteland aanbeveelt als nieuwe burgemeester. Deze raadsvergadering was online te volgen via een webuitzending. Tijdens de vergadering gaf Korteland in een korte reactie aan heel veel zin te hebben om snel onderdeel te worden van de Almelose gemeenschap en dankte hij de gemeenteraad voor het vertrouwen.  

De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden. 

De commissaris van de Koning beรซdigt de burgemeester in de gemeente. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester van Almelo op woensdag 19 juni wordt beรซdigd.