Verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. 23 mei krijgt u uw stempas thuisgestuurd.

Stemmen op de verkiezingsdag

Alles over stemmen op donderdag 6 juni.

Stembureaus

Op deze pagina leest u waar u kunt stemmen in de gemeente Almelo.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen heeft u kiezerspas nodig.

Iemand voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u op 6 juni niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezingen

Bent u tijdens de Europees Parlementsverkiezing in het buitenland? Stem dan via een volmacht of per brief.

Banners voor posters politieke partijen

Voor de verkiezingsposters heeft de gemeente 9 grote banners beschikbaar. De banners staan verspreid in de gemeente Almelo.

Stemmen voor EU-onderdanen die in Almelo wonen

EU-onderdanen die geen Nederlander zijn kunnen kiezen waar zij willen stemmen: in Nederland of in hun eigen land. Registreren kon tot 23 april.