Toegankelijkheid

Gemeente Almelo wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard WCAG 2.0, niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-12-2017. Deze verklaring geldt voor de website(s):

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

  1. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak

Het RSS-icoon vlak boven de footer heeft een onduidelijke alternatieve tekst: "Abonneren op ". Zie https://www.almelo.nl/nieuwsoverzicht

Gevolg

Niet duidelijk is voor blinde gebruikers waar het aboneren betrekking op heeft.

Alternatieven

"Abonneren op rss-feed" geeft aan waar het icoontje voor dient.

Maatregelen

Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Planning

Uiterlijk eind 1e kwartaal 2018.

2. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Oorzaak

In PDF 'Alle jeugdzorg aanbieders' is de content correct getagd. Echter de sublijsten zijn niet op het goede niveau geplaatst. bijvoorbeeld: onder "Voor JeugdzorgPlus hebben de...." staan twee bullets die in deze lijst-item moeten te staan. Daarmee is de structuur gelijk aan wat er getoond wordt.https://www.almelo.nl/file/890/download

Gevolg

Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

Alternatieven

Een toegankelijke PDF kan worden opgevraagd via het algemene e-mailadres gemeente@almelo.nl.

Maatregelen

De PDF wordt aangepast of verwijderd.

Planning

Uiterlijk einde 1e kwartaal 2018.

3. Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

Oorzaak

Met betrekking tot Servemetric: de focus op de knoppen sluiten, vorige en volgende wordt alleen in kleur aangegeven.
In de browser Chrome gaat dit wel goed. Zie https://almelo.servmetric.com/theme/modal/1678?pageNo=1932

Gevolg

Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

Alternatieven

Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint.

Maatregelen

Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Planning

Uiterlijk einde 2e kwartaal 2018.

4. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Oorzaak

Zie https://almelo.servmetric.com/theme/modal/1678?pageNo=1932. De 'terug' tekst in de button heeft te weinig contrast (3.8:1) met de achtergrond.

Gevolg

Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

Alternatieven

NB

Maatregelen

Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Planning

Uiterlijk einde 2e kwartaal 2018.

5. Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

Oorzaak

Wanneer is ingezoomd op 200% met een schermresolutie van 1024 x 768 pixels is de focus op het logo van Gemeente Almelo niet zichtbaar. Dit komt op alle pagina's voor. Zie https://www.almelo.nl/

Gevolg

Mensen met een visuele handicap of een motorische handicap, die geen gebruik kunnen maken van de muis, zijn afhankelijk van het toetsenbord of andere apparatuur om een webpagina te kunnen 'bedienen'. Voor deze groep mensen is het dus belangrijk dat een website ook toetsenbordtoegankelijk is. Daarnaast heeft het niet alleen voordelen voor mensen met een functiebeperking, maar ook voor mensen die gebruik maken van mobiele telefoons, pda's, of andere apparaten.

Alternatieven

Het wordt aangeraden om altijd links te gebruiken voor de hoofdmenu-items en het uitklappen van menu's, zodat het menu ook toegankelijk is met het toetsenbord.

Maatregelen

Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Planning

Uiterlijk einde 1e kwartaal 2018

6. Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)

Oorzaak

Dit gaat specifiek over https://afspraken.almelo.nl. Er is geen mechanisme in het afsprakenformulier aanwezig om repeterende content zoals een navigatiemenu over te slaan en direct naar de hoofdinhoud te gaan. In dit geval gaat het om het overslaan van twee links: 1 logo naar homepage, 2 Home in kruimelpad.

Gevolg

Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Alternatieven

Een skiplink is een goede oplossing. Deze moet zichtbaar zijn wanneer de focus er op komt.

Maatregelen

Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Planning

Uiterlijk einde 2e kwartaal 2018.

7. Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

Oorzaak

Dit gaat specifiek over https://afspraken.almelo.nl. Op onder andere onderstaande pagina komen niet unieke id's voor: https://afspraken.almelo.nl/ : id="footer". Hierdoor is de content niet te parsen (grammaticaal correct).

Gevolg

Als het niet mogelijk is de content in een gegevensstructuur te parsen, kunnen verschillende user agents het op verschillende manieren presenteren of absoluut niet in staat zijn het te parsen. Sommige user agents maken gebruik van "reparatietechnieken" om slecht gecodeerde content weer te geven.

Alternatieven

In bovenstaande voorbeeld had gebruikt moeten worden vóór
• Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld:
• Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen.

Maatregelen

Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Planning

Uiterlijk einde 2e kwartaal 2018.

Testresultaten

09-11-2017: Handmatig onderzoek door derden

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.