Toegankelijkheid

Gemeente Almelo wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard WCAG 2.0, niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-12-2017 en voor het laatst bijgewerkt op 29-03-2018. Deze verklaring geldt voor de website(s):

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak
  Het RSS-icoon vlak boven de footer heeft een onduidelijke alternatieve tekst: "Abonneren op ". Zie https://www.almelo.nl/nieuwsoverzicht

  Gevolg
  Niet duidelijk is voor blinde gebruikers waar het abonneren betrekking op heeft.

  Alternatieven
  "Abonneren op rss-feed" geeft aan waar het icoontje voor dient.

  Maatregelen
  Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

  Planning
  Opgelost: de alt-tekst is toegevoegd.

 2. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Oorzaak
  In PDF 'Alle jeugdzorg aanbieders' is de content correct getagd. Echter de sublijsten zijn niet op het goede niveau geplaatst. bijvoorbeeld: onder "Voor JeugdzorgPlus hebben de...." staan twee bullets die in deze lijst-item moeten te staan. Daarmee is de structuur gelijk aan wat er getoond wordt.

  Gevolg
  Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  Alternatieven
  Een toegankelijke PDF kan worden opgevraagd via het algemene e-mailadres gemeente@almelo.nl.

  Maatregelen
  De PDF wordt aangepast of verwijderd.

  Planning
  Opgelost: de PDF is verwijderd.

 3. Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

  Oorzaak
  Met betrekking tot Servemetric: de focus op de knoppen sluiten, vorige en volgende wordt alleen in kleur aangegeven. In de browser Chrome gaat dit wel goed. Zie https://almelo.servmetric.com/theme/modal/1678?pageNo=1932

  Gevolg
  Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  Alternatieven
  Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint.

  Maatregelen
  Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

  Planning
  Uiterlijk einde 2e kwartaal 2018.

 4. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak
  Zie https://almelo.servmetric.com/theme/modal/1678?pageNo=1932. De 'terug' tekst in de button heeft te weinig contrast (3.8:1) met de achtergrond.

  Gevolg
  Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  Alternatieven
  Niet bekend

  Maatregelen
  Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

  Planning
  Uiterlijk einde 2e kwartaal 2018.

 5. Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)

  Oorzaak
  Wanneer is ingezoomd op 200% met een schermresolutie van 1024 x 768 pixels is de focus op het logo van Gemeente Almelo niet zichtbaar. Dit komt op alle pagina's voor. Zie https://www.almelo.nl/

  Gevolg
  Mensen met een visuele handicap of een motorische handicap, die geen gebruik kunnen maken van de muis, zijn afhankelijk van het toetsenbord of andere apparatuur om een webpagina te kunnen 'bedienen'. Voor deze groep mensen is het dus belangrijk dat een website ook toetsenbordtoegankelijk is. Daarnaast heeft het niet alleen voordelen voor mensen met een functiebeperking, maar ook voor mensen die gebruik maken van mobiele telefoons, pda's, of andere apparaten.

  Alternatieven
  Het wordt aangeraden om altijd links te gebruiken voor de hoofdmenu-items en het uitklappen van menu's, zodat het menu ook toegankelijk is met het toetsenbord.

  Maatregelen
  Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

  Planning
  Uiterlijk einde 1e kwartaal 2018

 6. Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

  Oorzaak
  Dit gaat specifiek over https://afspraken.almelo.nl. Op onder andere onderstaande pagina komen niet unieke id's voor: https://afspraken.almelo.nl/ : id="footer". Hierdoor is de content niet te parsen (grammaticaal correct).

  Gevolg
  Als het niet mogelijk is de content in een gegevensstructuur te parsen, kunnen verschillende user agents het op verschillende manieren presenteren of absoluut niet in staat zijn het te parsen. Sommige user agents maken gebruik van "reparatietechnieken" om slecht gecodeerde content weer te geven.

  Alternatieven
  Gebruik geen dubbele attributen of zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen.

  Maatregelen
  Met de leverancier is contact opgenomen om dit zo snel mogelijk op te lossen.

  Planning
  Opgelost: de id-waarde "footer" komt slechts 1 keer voor.

Testresultaten

09-11-2017: Handmatig onderzoek door derden.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ga naar onze contactgegevens.