Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Als uw werkgever of de organisatie eHerkenning heeft, kunt u een VOG bij Justis aanvragen. Als uw werkgever geen eHerkenning heeft, kunt u zelf online een VOG aanvragen bij de gemeente.

  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Gebruik het formulier dat u heeft gekregen van uw werkgever of ga naar de website van Dienst Justis.
  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan, maar verwijst de werkgever of organisatie u door naar de gemeente? Dan kunt u een VOG aan de balie of online aanvragen.
  • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruikt u het aanvraagformulier VOG rechtspersonen van Dienst Justis.
  • Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG.
  • U kunt ook iemand machtigen om een VOG aan te vragen. Daarvoor vult u een machtigingsformulier in. De persoon die u gemachtigd heeft moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen naar het stadhuis. De machtiging mag niet ouder zijn dan 3 maanden.  

Machtigingsformulier:

Document
machtigingsformulier.pdf (66.82 kB)

Antwoord van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van Dienst Justis. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

In dat geval kunt u met uw DigiD een VOG aanvragen bij de gemeente. Ook dan krijgt u antwoord van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

VOG via de gemeente aanvragen

U kunt ook in het stadhuis een VOG aanvragen. Maak eerst online een afspraak.

Meenemen naar het stadhuis

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Een bankpas. U betaalt gelijk bij de aanvraag.
ProductPrijs 2024
Verklaring omtrent het gedrag (digitaal via Justis samen met werkgever/organisatie)โ‚ฌ 33,85
Verklaring omtrent het gedrag (in het stadhuis)โ‚ฌ 41,35