Vergunningen

Vergunning aanvragen voor bouwen of slopen, evenement of drank- en horecavergunning.

Evenement: melding of vergunning

Een aanvraag of melding voor een evenement kunt u indienen bij de gemeente.

Straatfeest of buurtbarbecue melden

Organiseert u een klein evenement zoals een straat- of buurtfeest of een buurtbarbecue? Deze kunt u online melden.

Collectevergunning

Vraag een collectevergunning aan bij de gemeente als u geld wilt inzamelen voor een goed doel en dit niet op het collecterooster van het CBF staat.

Rioolaansluiting

Heeft u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Exploitatie- en alcoholvergunning

Een exploitatie- en alcoholvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Slopen: melding of vergunning

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024. De Omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie te maken voor de toekomst van de stad.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Snelle omgevingsvergunning

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen? Dit heet een flitsvergunning. U krijgt dan binnen 2 weken antwoord op uw aanvraag.

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet regelt veel in de ruimte waarin we wonen, werken en leven.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Sinds 1 januari 2024 geldt, naast de Omgevingswet, ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke activiteiten een vergunning nodig is. In de APV vindt u een totaaloverzicht.