Vergunningen

Vergunning aanvragen voor bouwen of slopen, evenement of drank- en horecavergunning.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Evenement: melding of vergunning

Een aanvraag of melding voor een evenement kunt u indienen bij de gemeente.

Straatfeest of buurtbarbecue melden

Organiseert u een klein evenement zoals een straat- of buurtfeest of een buurtbarbecue? Deze kunt u online melden.

Collectevergunning

Vraag een collectevergunning aan bij de gemeente als u geld wilt inzamelen voor een goed doel en dit niet op het collecterooster van het CBF staat.

Rioolaansluiting

Heeft u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Exploitatie en alcoholvergunning

Een exploitatie en alcoholvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Slopen: melding of vergunning

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

Andere vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke activiteiten een vergunning nodig is. In de APV vindt u een totaaloverzicht.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie te maken voor de toekomst van de stad.

Snelle omgevingsvergunning

Wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen? Dit heet een flitsvergunning. U krijgt dan binnen 2 weken antwoord op uw aanvraag.