Klachten, bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente

Zienswijze

Als u uw mening wil geven over een besluit van de gemeente

Klacht over behandeling gemeente

Als u niet tevreden bent over hoe de gemeente u heeft behandeld.

Verzoek om handhaving

Een handhavingsverzoek dient u in als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt. Het moet gaan om een situatie die niet mag volgens de wet.

Discriminatie melden

Discriminatie betekent dat iemand anders wordt behandeld, terwijl daar geen reden voor is. U kunt hier een melding van maken.