Melden aan de gemeente

Melden overlast buiten

Als u iets wilt melden dat moet worden gemaakt of opgeruimd.

Verloren en gevonden voorwerpen

Als u iets verloren of gevonden heeft.

Grondwateroverlast melden

Hebt u last van grondwateroverlast? Is er misschien een te hoge waterstand in uw kruipruimte? Meld dit dan bij de gemeente.

Verstopping riool melden

Als u verstopping van het riool in de gemeentegrond wilt melden.

Ongedierte melden

Als u muizen- of rattenplagen wilt melden.

Bouwklacht melden

Overlast van een bouwactiviteit? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Overlast door een bedrijf melden

Als een bedrijf overlast veroorzaakt.

Melden overlast kamerbewoning

Hier kunt u overlast door kamerbewoning melden. Dat kan ook zonder uw naam te noemen.

Ongewenst verhuurgedrag

Hier kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden. Zoals een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

Uitkeringsfraude melden

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels dan kan dat fraude zijn. Iedereen kan dat melden.

Zorgfraude melden

Twijfelt u of de juiste kwaliteit van zorg geleverd wordt? Of denkt u dat er iemand fraudeert? Meld dit dan bij de gemeente.