Melden ongewoon voorval bij bedrijven

Heeft er in uw bedrijf een ongewoon voorval plaatsgevonden en is uw bedrijf gevestigd in de gemeente Almelo? Meld het voorval dan eerst en zo snel mogelijk via info@odtwente.nl of via (038) 499 88 99. Maak daarna direct online een melding. U kunt een ongewoon voorval 24 uur, 7 dagen per week melden.

Ongewone voorvallen zijn situaties of omstandigheden die afwijken van de normale werkwijze en daarmee schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu, zoals uitstoot van stoffen, verontreiniging van lucht, water of bodem. 

Bij een melding wordt contact opgenomen met de milieu-inspecteur. Deze neemt contact op met uw bedrijf en beoordeelt of het nodig is direct actie te ondernemen. Als dat nodig is, doet de gemeente ter plaatse onderzoek naar de oorzaak. Eventueel neemt de gemeente maatregelen.

Heeft uw bedrijf een milieuvergunning van de provincie Overijssel? Meld een ongewoon voorval dan bij het meldpunt van de provincie. Dit meldpunt is 7 dagen in de week 24 uur per dag te bereiken.