Mandaatregister

In het mandaatregister regelen de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders welke medewerkers van de gemeente en welke anderen de bevoegdheid hebben om namens hen te handelen.

Document
mandaatregister_27-2-24.pdf (1.64 MB)