Privacyverklaring

Gemeente Almelo hecht veel waarde aan een zorgvuldige en vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruikmaakt van onze diensten of producten, voor het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken en als wij hiertoe wettelijk zijn verplicht. Wij hebben een actueel register van verwerkingen, waarin staat welke persoonsgegevens wij verwerken voor welk doel.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk vereist is en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen en sluiten verwerkersovereenkomsten met organisaties die uw gegevens voor ons verwerken.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen welke privacyrechten u heeft.

Wilt u gebruik maken van het recht op inzage? Gebruik dan hiervoor het online formulier. U melden aan de balie van het stadhuis mag ook. Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat de gegevens die u wilt inzien echt van u zijn. Daarom moet u bij het ophalen en aanvragen van de gegevens uw paspoort of ID-kaart meenemen.

U mag alleen uw eigen persoonsgegevens inzien en die van minderjarige kind(eren) waarvan u de gezaghebber bent. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw inzageverzoek weigeren.

Hoe de gemeente Almelo omgaat met persoonsgegevens staat het in privacybeleid. Het gemeentelijk privacybeleid geldt op alle taken en processen waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Via dit pdf-document kunt u ons privacybeleid lezen:

Wilt u uw gemeentelijke zaken liever in een besloten ruimte met ons bespreken? Dat is mogelijk. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

Heeft u een vraag of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Almelo via (0546) 54 11 11 of fg@almelo.nl.