Slopen: melding of vergunning

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente. U regelt het in het Omgevingsloket online.

Wanneer melding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt.
  • Als u asbest verwijdert.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

  • Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.

Meer informatie over asbest vindt u bij Milieu Centraal.

U hebt een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument.
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Als de sloop in strijd is met het omgevingsplan.