Omgevingsvisie

De Omgevingswet moet volgens plan ingaan op 1 januari 2024. De Omgevingswet verplicht gemeenten een visie te maken voor de toekomst van de stad. Dit is de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat hoe we in Almelo ook in de toekomst prettig kunnen wonen en werken.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van onze leefomgeving in één wet. De wet vervangt alle bestaande wetten en regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water. Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Doel is dat er straks 1 wet, 1 loket en 1 manier van werken is. De werkwijze gaat dan van 26 naar 8 weken. Het wordt dus sneller, goedkoper maar vooral ook eenvoudiger. Daardoor ontstaat meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Almelo in 2040

Hoe ziet Almelo er in 2040 uit? In de Omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving willen ontwikkelen waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De vraag is hoe we Almelo nog mooier, gezonder en aantrekkelijker kunnen maken. Maar ook hoe we tegelijkertijd de bestaande omgeving en de kwaliteiten van onze stad kunnen beschermen, behouden en beheren.

Grote lijnen

De Omgevingsvisie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van onze omgeving. Dat betekent dat we samen met inwoners en ondernemers keuzes moeten maken.

De Omgevingsvisie maken we samen met inwoners, belangenorganisaties en andere partners uit de stad. Wat betekent de vergrijzing voor de woningvoorraad in de stad? Kunnen we alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken en op welke plekken in de stad doen we dat? Door vragen te stellen en samen te werken, bouwen we aan een goede visie. Dat hebben we gedaan op verschillende manieren: tijdens publieke bijeenkomsten en in bijvoorbeeld stadsrondes per gebied. Maar ook tijdens een formele inspraakprocedure. Aan het eind van de zomervakantie legt de gemeente de Omgevingsvisie ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden hebben dan 6 weken de tijd om hier op te reageren. Eventuele zienswijzen wegen mee in het besluit dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In oktober dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over de Omgevingsvisie.

Om tot een Omgevingsvisie te komen onderzoeken we eerst alle bestaande beleid en de programma's. Wat ligt er al vast en wat niet? Wat zijn de voorwaarden voor het gesprek met de stad? Deze informatie vormde de start voor de gespreksrondes. In verschillende rondes gaven inwoners, ondernemers en andere belangstellenden eind 2019 en begin 2020 hun reactie.

Verschillende gebieden

In kleinere gesprekken spraken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van allerlei organisaties over de verschillende gebieden in de stad: van de binnenstad, wijken en dorpen, de bedrijventerreinen en het buitengebied. De resultaten van alle vier gespreksavonden leverden mede inhoud op voor de Omgevingsvisie.