Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt gemeenten een visie te maken voor de toekomst van de stad. Dit is de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat hoe we in Almelo ook in de toekomst prettig kunnen wonen en werken.

Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt gemeenten een visie te maken voor de toekomst van de stad. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie  โ€œMijn Almelo" , Onze Omgevingโ€ vastgesteld op 29 september 2020. Deze visie heeft een planningsperiode tot 2040.

Almelo in 2040

De Omgevingsvisie beschrijft in grote lijnen de toekomst van Almelo. De omgevingsvisie vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in Almelo. Om deze reden is de omgevingsvisie ook voor u van belang. 

De Omgevingsvisie verdeelt Almelo in vier gebieden. Voor elk gebied zijn eigen wensen en ontwikkelkaders opgesteld.

  • Het buitengebied
  • De bedrijventerreinen
  • De wijken en dorpen
  • De binnenstad

Regelmatig aanpassen

De Omgevingsvisie is samen met inwoners, belangenorganisaties, ondernemers en andere partners uit de stad opgesteld.

Om de Omgevingsvisie actueel te houden is het van belang om de Omgevingsvisie regelmatig en stapsgewijs aan te passen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Almelo, zoals nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, worden in de Omgevingsvisie opgenomen. 

Als de omgevingsvisie veranderd gaat worden, heeft u door middel van participatie invloed op deze veranderingen. De gemeente informeert bewoners en andere betrokkenen dan zo vroeg mogelijk en betrekt hen om mee te denken en mee te doen. 

Met participatie wil de gemeente Almelo het draagvlak van plannen en besluiten verbeteren door het benutten van kennis en ervaring van haar inwoners, belangenorganisaties en ondernemers.

In 2024 start de gemeente Almelo met het aanpassen van de huidige Omgevingsvisie. In deze aanpassing worden nieuw beleid en nieuwe projecten opgenomen in de Omgevingsvisie 1.1. 

De eerste stap betreft het opstellen van een beknopte visie op hoofdlijnen. Deze visie op hoofdlijnen geeft richting en duiding aan de ontwikkelmogelijkheden van Almelo en vervangt het hoofdstuk โ€˜Onze Visieโ€™ uit de huidige Omgevingsvisie. 

De participatie met de inwoners van Almelo vindt plaats tijdens de โ€˜Maand van de Omgevingsvisieโ€™ waarin de gemeente Almelo alle lopende ruimtelijke projecten presenteert. Tijdens deze maand krijgen inwoners van Almelo de gelegenheid om zich over de toekomst van de stad uit te spreken.