Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Bel de gemeente voor het juiste aanvraagformulier (vrijverval of drukriool). Het ingevulde formulier levert u af in het stadhuis.

Eerst openbaar riool

Leg uw afvoer pas aan nadat de gemeente het openbare riool heeft aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De gemeente legt de aansluiting in overleg met u aan.

Type rioolstelsel

Vraag een aansluiting op het type rioolstelsel dat bij uw terrein ligt. Op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom ligt een vrijvervalstelsel, buiten de bebouwde kom meestal een drukriool. Bel voor de zekerheid de gemeente.

Let op: via een drukriool mag u alleen afvalwater afvoeren, dus geen regenwater. Heeft u een storing aan uw drukriool? Bel dan Remondis via 088 250 2800. 

Afvalwater lozen op het riool

Bent u eigenaar van een bedrijf en wilt u afvalwater lozen op het riool? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

  • De gemeente onderzoekt of zij een rioolaansluiting voor uw terrein kan maken
  • Als de aansluiting problemen oplevert, stelt de gemeente u een andere mogelijkheid voor
  • Wordt er bij u een standaard aansluiting voor een woning of voor een bedrijf aangelegd, dan krijgt u de rekening met het bedrag zoals hieronder vermeld.
  • Heeft u een aansluiting op drukriolering, of een afwijkende aansluiting nodig, dan krijgt u eerst een opgave van de kosten. Zodra u hierop akkoord hebt gegeven, krijgt u de rekening en leggen wij de aansluiting aan.
Soort aansluitingKosten 2022
Standaard aansluiting woning   โ‚ฌ 3.475,00
Standaard aansluiting bedrijf              โ‚ฌ 6.325,00
Aansluiting drukriolering                             Werkelijke kosten
Afwijkende aansluiting*                            Werkelijke kosten
  

*) Van een afwijkende aansluiting kan sprake zijn als op uw pand รฉรฉn of meer van de volgende situaties sprake is:

- De perceelsgrens bevindt zich meer dan 10 m van de openbare weg

- In de openbare weg waaraan het perceel zich bevindt, ligt (nog) geen gemeentelijke riolering

- Het bedrijfspand inclusief de terreinverharding heeft een oppervlak groter dan 3.000 m2

- Bij de bedrijfsactiviteiten komt een grote hoeveelheid afvalwater vrij, waarvoor een grotere aansluiting nodig is.