Inkoop

Een gemeente heeft allerlei taken die zij voor inwoners en de stad uitvoert. Deze taken voert de gemeente niet allemaal zelf uit. Bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn voeren dit voor een deel uit. Deze diensten, leveringen of werken koopt de gemeente in. Het inkopen gebeurt vaak door middel van aanbestedingsprocedures.

Boven bepaalde normbedragen moet de gemeente het inkopen van leveringen, diensten of werken aanbesteden. De gemeente houdt zich hierbij aan wettelijke richtlijnen en het eigen inkoopbeleid. Gunning van opdrachten gaat op basis van vooraf genoemde voorwaarden. Hierbij wordt ook gekeken naar de bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen, zoals bijdrage aan duurzaamheid en Social Return on Investment.

De gemeente Almelo gebruikt het digitale platform Mercell voor aanbestedingen. Hier worden de lopende aanbestedingen geplaatst en kunt u de benodigde documenten digitaal opvragen. Bedrijven kunnen zich gratis registreren bij Mercell. Ook plaatsen we alle nationale en Europese aanbestedingen op TenderNed. Door u aan te melden op TenderNed, kunt u geschikte aanbestedingen volgen. Voor meervoudig onderhandse aanbestedingen kiezen we de genodigden op basis van de doelen in ons inkoopbeleid.

  • Grond-, weg- en waterbouw (aanleg en onderhoud)
  • Expertise voor advies en onderzoek
  • ICT
  • Inhuur personeel
  • Kantoorinrichting en benodigdheden
  • Adviesdiensten
  • Jeugdhulp
  • Facilitaire zaken/dienstverlening

Meer informatie over inkoop en aanbesteden bij gemeente Almelo:

Alle digitale diensten geleverd aan de gemeente moeten voldoen aan de richtlijnen voor Digitale Toegankelijkheid. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op www.digitoegankelijk.

Wilt u een het inkoop- en aanbestedingsbeleid ontvangen? Neem dan contact op met Team Inkoop via (0546) 54 11 11. 

Heeft u vragen over inkoop en aanbestedingen? 
Neem contact op met Team Inkoop via (0546) 54 11 11.