Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen vraagt u een vergunning voor een evenement aan. Een aanvraag of melding voor een evenement dient u schriftelijk in bij de gemeente.

Vraag een vergunning aan als:

 • Er meer dan 300 bezoekers komen.
 • U uw evenement in het centrum organiseert.
 • Er geluidsoverlast in de directe omgeving is te verwachten.
 • Uw evenement doorgaat na 23.00 uur.
 • Uw evenement op zondag is en er vóór 13.00 uur overlast is te verwachten.
 • U uw evenement houdt op de rijbaan, (brom)fietspad of een parkeerplaats. En er kans is dat hulpdiensten en overig verkeer worden gehinderd.
 • U voorwerpen plaatst die meer dan 25 vierkante meter innemen.

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden hierboven? Dan hoeft u het alleen te melden.

U meldt uw evenement uiterlijk 2 weken van tevoren in een mail of een brief aan de gemeente. Daarin zet u:

 • Een beschrijving van uw evenement.
 • De datum van uw evenement.
 • De begin- en eindtijd van uw evenement.
 • De plaats van uw evenement.
 • Hoeveel bezoekers of deelnemers u verwacht.
 • Binnen 2 weken stuurt de gemeente u een brief met het antwoord op uw melding.

U stuurt uw mail naar: gemeente@almelo.nl

U stuurt uw brief naar:

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

 • Als uw evenement niet voldoet aan de voorwaarden voor een melding,  vraagt u een vergunning aan. 
 • Bij de stichting Almelo Promotie kunt u het aanvraagformulier Evenementenvergunning downloaden en hulp krijgen bij het organiseren.
 • U kunt tot uiterlijk 13 weken voor het evenement uw aanvraag indienen bij de gemeente.

Binnen 13 weken stuurt de gemeente u een brief met de vergunning of met een uitleg waarom u de vergunning niet krijgt.

A, B of C

Het evenement waarvoor u een vergunning krijgt, plaatsen we in de klasse A, B of C. Hoe hoger het risico voor de veiligheid, hoe hoger de klasse. De gemeente kijkt hiervoor onder andere naar het soort evenement, het aantal bezoekers en hun leeftijd, en of er alcohol en/of drugs zijn.

 • A-evenementen zijn kleine evenementen met weinig risico.
 • B-evenementen zijn middelgrote evenementen met een verhoogd risico.
 • C-evenementen zijn grote risico-evenementen.

Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Twente.

Meer vergunningen

Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning andere zaken nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken of een vergunning voor het houden van een loterij.

Wet natuurbescherming

Als u een buitenevenement organiseert, moet u voldoen aan de Wet natuurbescherming. Als niet duidelijk is of uw evenement natuurschade veroorzaakt, mag de gemeente geen vergunning geven.

Soort evenementPrijs 2024
A-evenement (klein evenement)€ 50
B-evenement (middelgroot evenement)€ 318
C-evenement (groot evenement)€ 410