U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Omgevingsvergunning

Wat u moet weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms is er helemaal geen vergunning of melding nodig.

Check het bestemmingsplan

Hebt u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Almelo op Ruimtelijkeplannen.nl.

  • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen
  • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig

Check de Wet natuurbescherming

  • Voldoet uw bouwplan aan de Wet natuurbescherming? Zolang niet duidelijk is of uw bouwplan natuurschade veroorzaakt, mag de gemeente geen vergunning verlenen
  • De effectenindicator geeft een aanwijzing welke beschermde planten en dieren u mogelijk aantreft en hoe u daarmee om hoort te gaan zodat u de Wet natuurbescherming niet overtreedt.
  • Als niet duidelijk is of uw bouwplan voldoet aan de Wet natuurbescherming mag de gemeente u geen vergunning geven voor uw bouwplan. U vraagt dan eerst een ontheffing aan bij de provincie Overijssel via het vergunningenloket. Pas nadat de provincie u ontheffing heeft gegeven, mag de gemeente uw aanvraag verder behandelen

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen? U kunt op afspraak terecht in het stadhuis. U maakt eenvoudig online een afspraak voor de omgevingsvergunning.

Bouwtekening inzien

  • Wilt u een bouwtekening inzien van een bouwwerk dat nog geen 4 jaar oud is, dan kunnen wij u de bouwtekening kosteloos per e-mail toesturen. Mail naar gemeente@almelo.nl om een bouwtekening op te vragen.
  • Een bouwtekening inzien van een bouwwerk ouder dan 4 jaar? Maak online een afspraak om een bouwtekening in te zien in het stadhuis. Hou er rekening mee dat het 2 dagen kost om de tekening uit het archief te halen

Geen DigiD? Vraag nu aan

Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

Kosten

Activiteit Prijs 2020  
Bouwactiviteit

2,569% van de bouwkosten met een minimum van € 249