Gemeentelijk monument

Wilt u uw pand tot een gemeentelijk monument maken? Dien dan bij de gemeente een verzoek in om aanwijzing als gemeentelijk monument. Voor meer informatie kunt u ons bellen via (0546) 54 11 11.

Aanwijzing als gemeentelijk monument kan in de volgende gevallen:

  • Het is van algemeen belang door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.
  • Het is van lokaal belang voor de gemeente Almelo.
  • Onder monumenten vallen niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen.
  • Aanwijzen als gemeentelijk monument kan niet als het al een rijksmonument is.

In Almelo zijn ook 13 beschermde 'stadsgezichten'. Bescherming ervan gaat via het (tijdelijke) omgevingsplan.

Antwoord van de gemeente

De gemeente vraagt advies van de monumentencommissie van het Oversticht. Omwonenden of andere belanghebbenden kunnen ook hun mening geven. De gemeente stuurt u vervolgens een brief met het besluit. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u tot 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente.

Subsidie en vergunning

  • De gemeente heeft geen subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u misschien in aanmerking voor een Cultuurfondshypotheek of de Annuรฏteitenlening van het Nationaal Restauratiefonds.
  • Een vergunning voor verbouw en onderhoud vraagt u aan via het Omgevingsloket.

De Rijksoverheid geeft meer informatie over monumenten zoals beschermd stadsgezichten en rijksmonumenten.