U kunt alleen nog voor dringende zaken een afspraak maken met ons. Voor meer informatie bel (0546) 54 11 11.

Omgevingsvisie

In 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Die wet verplicht gemeenten een visie te maken voor de toekomst van de stad. Dit is de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat hoe we in Almelo ook in de toekomst prettig kunnen wonen en werken. Voor het maken van de visie gaan we in gesprek met inwoners en ondernemers.

Wat is de Omgevingswet?

Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water. Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Vanaf 2021 is er 1 wet, 1 loket en 1 manier van werken. Die werkwijze gaat dan van 26 naar 8 weken. Het wordt dus sneller, goedkoper maar vooral ook eenvoudiger. Daardoor ontstaat meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Almelo in 2040

Hoe ziet Almelo er in 2040 uit? In de Omgevingsvisie staat hoe we onze omgeving willen ontwikkelen waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De vraag is hoe we Almelo nog mooier, gezonder en aantrekkelijker kunnen maken. Maar ook hoe we tegelijkertijd de bestaande omgeving en de kwaliteiten van onze stad kunnen beschermen, behouden en beheren.

Grote lijnen

De Omgevingsvisie beschrijft in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor de toekomst van onze omgeving. Dat betekent dat we samen met inwoners en ondernemers keuzes moeten maken.

U kunt meepraten

De Omgevingsvisie maken we samen met inwoners, belangenorganisaties en andere partners uit de stad. Wat betekent de vergrijzing voor de woningvoorraad in de stad? Kunnen we alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken en op welke plekken in de stad doen we dat? Door vragen te stellen en samen te werken, bouwen we aan een goede visie. Dat doen we op verschillende manieren:  tijdens publieke bijeenkomsten en in bijvoorbeeld stadsrondes per gebied.

Bijeenkomsten

Via berichten in de weekbladen en online laten we weten wanneer bijeenkomsten zijn. Organisaties ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor momenten die speciaal voor hen worden georganiseerd.

Met vragen of ideeën kunt u bellen met de gemeente via (0546) 54 11 11 of mailen naar omgevingsvisie@almelo.nl

Planning

Om tot een Omgevingsvisie te komen onderzoeken we eerst alle bestaande beleid en de programma's. Wat ligt er al vast en wat niet? Wat zijn de voorwaarden voor het gesprek met de stad? Deze informatie is de start voor de gespreksrondes. In verschillende rondes kunnen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden hun reactie geven.

Verschillende gebieden

Vervolgens geven we in kleinere gesprekken extra aandacht aan de verschillende gebieden in de stad. Bijvoorbeeld de binnenstad, de dorpen, industrieterreinen en de wijken. De resultaten van alle gesprekken leveren een concept-Omgevingsvisie op. Tijdens de grote stadsbijeenkomst in de loop van 2020 vragen we inwoners en ondernemers of dit de stad is die Almelo in de toekomst wil zijn.

Omgevingsvisie klaar in zomer 2020

Als alles volgens planning verloopt, bespreekt het college van burgemeester en wethouders de Omgevingsvisie in juni 2020. Naar verwachting kan de gemeenteraad de uiteindelijke visie in de zomer van 2020 vaststellen.