Melding bouwklacht

Deze meldingen worden tijdens kantooruren gelezen en behandeld.

Als u de exacte tijd niet weet is een schatting genoeg. Vermeld uur en minuten, bijvoorbeeld 23.30.
Als de overlast is gestopt, willen wij graag weten hoe laat. Vermeld uur en minuten, bijvoorbeeld 23.30.
Adres waar de hinder of calamiteit plaatsvond
Gegevens melder