Gezondheidsverklaring

Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen, bus of trekker aanvragen? Hebt u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen hebt u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor online een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. U heeft daarvoor DigiD nodig.

Wat u moet weten

  • Het CBR beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk gezond bent om een auto of een ander motorvoertuig te kunnen besturen
  • U vult het formulier van het CBR zelf in. Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt, een apart deel in
  • Het CBR geeft meer informatie over de Gezondheidsverklaring

U hebt een medische keuring nodig als:

  • U 75 jaar of ouder bent.
  • U een beperking hebt die van invloed is op uw rijvaardigheid.
  • U een rijbewijs aanvraagt voor vrachtwagen, bus of trekker.

Antwoord van CBR

U krijgt zo snel mogelijk reactie van het CBR. Dat duurt maximaal 4 weken. Als u rijgeschikt bent, kunt u een rijbewijs aanvragen in het stadhuis.

Geen DigiD? Vraag nu aan

Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

Kosten

Product Prijs 2018
Gezondheidsverklaring € 34,80