Wijziging aan Sociale Zaken doorgeven

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u verschillende zaken op tijd bij de gemeente melden. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, gaat werken of dure spullen krijgt. Doet u dat niet? Dan moet u misschien geld terugbetalen. Omdat u geen recht had op deze uitkering of teveel uitkering kreeg. De wijziging kunt u online doorgeven in het burgerportaal.

Let op: de gemeente antwoordt digitaal op uw melding. U krijgt een e-mail als er een antwoord voor u klaar staat in het burgerportaal. Als de wijziging geen gevolgen heeft voor uw uitkering, krijgt u geen antwoord op uw melding.

Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot een bepaald bedrag. Dit is een bedrag dat voor uw persoonlijke situatie geldt. Verandert uw situatie? Dan moet u dat direct doorgeven.

De samenstelling van uw huishouden verandert

Het recht op uitkering hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Verandert er iets? Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of een kind uit huis gaat. Meld dat dan binnen 5 werkdagen.

Als uw thuiswonende kind ouder is dan 18 jaar en begint of stopt met een studie, moet u dat doorgeven.

U doet betaald werk

Heeft u werk gevonden? Geef dit dan door. Ook als u af en toe werkt. Of bijvoorbeeld op de kinderen van de buren past en daar geld voor krijgt. U moet alle inkomsten melden aan de gemeente.

U doet vrijwilligerswerk

Als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen, neem dan van tevoren contact op met uw werkcoach. Die kan u vertellen of met een uitkering vrijwilligerswerk kan doen.

U gaat op vakantie

U mag per jaar maximaal 28 dagen in het buitenland zijn. De reden van het bezoek in het buitenland maakt niet uit. Gaat u op vakantie of bent u tijdelijk in het buitenland? Geef dit minimaal 2 weken voor vertrek door in het burgerportaal. U krijgt bericht als uw bezoek gevolgen heeft voor uw uitkering. 

U krijgt geld of dure spullen

Krijgt u een bijstandsuitkering? Dan mag uw bezit niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Bijvoorbeeld spaargeld, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het hebben van een eigen woning zijn er aparte regels. Verandert er iets in wat u bezit? Geef dit dan binnen 5 werkdagen door. Bijvoorbeeld een erfenis, schadevergoeding, prijs in een loterij of een schenking.

U neemt een groot risico als u veranderingen in uw situatie niet doorgeeft. We controleren namelijk streng. Daarbij gebruiken we ook gegevens van de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en andere organisaties.

Wanneer u wijzigingen niet of niet op tijd doorgeeft en u daardoor teveel uitkering heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Als u verkeerde of geen informatie geeft, is dat fraude. U krijgt dan een boete. De boete is 100% van het fraudebedrag. U moet dan dus het dubbele terugbetalen. Als u fraude heeft gepleegd van meer dan โ‚ฌ 50.000 dan doen wij aangifte. U moet dan naar de strafrechter.