Ongewenst verhuurgedrag

De Wet goed verhuurderschap moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. Als u een klacht heeft over een verhuurder kunt u deze melden.

Via het onderstaande button kunt u als huurder of woningzoekende een melding doen als een verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Of als u denkt dat er iets niet klopt.

In de Wet goed verhuurderschap staan zeven regels waaraan alle verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Huurders kunnen ongewenst gedrag van verhuurders melden en bij de gemeente terecht met vragen. 

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken (intimideren).
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  - rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  - de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  - contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  - informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  - de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder mag alleen toegestane servicekosten vragen. De meest voorkomende servicekosten zijn werkzaamheden van de huismeester, administratiekosten, schoonmaak en reparaties en gebruik van meubels.
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen.
 • huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

Deze wet geldt voor iedereen die een woning huurt of zoekt van:

 • particuliere verhuurdersbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders).
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen.
 • woningcorporaties.

We bekijken per melding wat de juiste vervolgstappen zijn. Alleen als u uw gegevens achterlaat kunnen wij een terugkoppeling geven.

Het kan zijn dat we:

 • contact met u opnemen om concrete hulp te bieden.
 • contact met u opnemen en naar meer informatie vragen.
 • u doorverwijzen naar een andere instantie die u kan helpen.
 • overgaan tot handhaving. We nemen hierover eerst contact met u op.

Huurders of woningzoekenden van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de woningcorporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. In Almelo zijn dit bijvoorbeeld de woningcorporatie Sint Joseph Almelo (STJA) en woningcorporatie Beter Wonen.

Kijk voor meer informatie over rechten en plichten rondom huren ook op Huurcommissie.nl.