Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Als u belasting niet of voor een deel hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Maak dan online een afspraak op het stadhuis. U kunt ook kwijtschelding aanvragen bij het GBTwente.

Wat u moet weten

Let op: vanaf 1 januari 2020 moet u kwijtschelding van waterschapsbelasting aanvragen bij het waterschap Vechtstromen. U kunt niet meer met één formulier kwijtschelding aanvragen van waterschap- en gemeentebelasting. Kijk voor meer informatie op de website van het waterschap Vechtstromen.

  • U kunt kwijtschelding krijgen voor de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en afvalstoffenheffing
  • U kunt kwijtschelding krijgen als uw inkomen gelijk is of lager dan de bijstand

Aanvragen

Vul alvast het aanvraagformulier kwijtschelding in en verzamel de gevraagde kopieën. Maak zelf kopieën. Dat doet de gemeente niet voor u. U kunt de kwijtschelding vervolgens per post, per e-mail of in het stadhuis aanvragen.

  • Per e-mail: het ingevulde formulier en de kopieën kunt u versturen naar: info@gbtwente.nl
  • Stadhuis: u kunt zelf online een afspraak maken voor kwijtschelding.
  • Per post: het ingevulde formulier en de kopieën verstuurt u naar:

GBTwente
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Antwoord van GBTwente

Het GBTwente  beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. U krijgt een brief met het antwoord.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen via het Digitaal Belastingloket. U kunt ook bellen naar de gemeente of maak zelf online een afspraak voor betalingsregeling belastingen.

Meenemen

Als u kwijtschelding in het stadhuis aanvraagt, neemt u mee:

  • Het ingevulde aanvraagformulier kwijtschelding belasting en de gevraagde kopieën

Kosten

Geen

Beoordeel deze pagina
Back to top