Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en geen eigen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingaanslag misschien voor een deel of helemaal niet te betalen. Als u belasting niet of voor een deel hoeft te betalen, heet dat kwijtschelding. Aanvragen doet u bij GBTwente.

  • U kunt kwijtschelding krijgen voor de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Antwoord van GBTwente

Het GBTwente beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. U krijgt een brief met het antwoord.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen via het Digitaal Belastingloket. U kunt ook bellen naar GBTwente via (088) 64 64 801.

Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij het Waterschap Vechtstromen. U kunt niet meer met รฉรฉn formulier kwijtschelding aanvragen van waterschap- en gemeentebelasting. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap Vechtstromen.