Bezwaar tegen belasting gemeente

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing of rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken via het Digitaal Belastingloket.

  • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
  • Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief. Bekijk eerst het WOZ-taxatieverslag.
  • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
  • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
  • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting.
  • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht hebt betaald.
  • U kunt ook per post bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting. 

Geen