Gemeentelijke belasting automatisch betalen

U krijgt ieder jaar een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Dit bedrag kunt u in één keer betalen, maar ook in 10 delen. Dat regelt u via een automatische incasso. Daarvoor moet u GBTwente machtigen om de bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven. U regelt dit via het Digitaal Belastingloket.

  • Voor automatisch betalen betaalt u geen extra kosten.
  • Automatisch betalen loopt gewoon door. Dat betekent dat u de aanslagen van volgende jaren ook automatisch betaalt.
  • U kunt automatisch betalen op elk moment stopzetten of uw bankrekeningnummer veranderen. Dit regelt u via het Digitaal belastingloket.
  • Wilt u niet automatisch betalen? Dan zijn nog andere mogelijkheden om te betalen. Lees er meer over op de website van GBTwente.
  • U kunt ook betalen aan de balie in het stadhuis. Maak eerst telefonisch een afspraak via (0546) 54 11 11.