Precariobelasting

Plaatst u als ondernemer of organisator van een evenement een tent, kraam, vlaggen, versieringen of reclamebord op gemeentegrond? Dan betaalt u daarover precariobelasting. Deze jaarlijkse belasting geldt voor voorwerpen die onder, op of boven openbare gemeentegrond zijn geplaatst.

Voor de precariobelasting hoeft u geen aangifte te doen. Blijkt uit controle dat u de openbare ruimte gebruikt en precariobelasting moet betalen? Dan krijgt u een aanslag van het GBTwente toegestuurd.

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag voor precariobelasting? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken.