Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Bezwaar tegen belasting gemeente

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing of rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken via het Digitaal Belastingloket. U kunt ook per post bezwaar maken.

Bezwaar maken

Let op: Bel voordat u bezwaar maakt met de gemeente via (0546) 54 11 11. Uw WOZ-waarde wordt dan binnen 10 dagen opnieuw bekeken door een taxateur van het GBTwente. Na die controle krijgt u via mail of telefonisch bericht over de uitkomst. Eventuele verlaging van de WOZ-waarde krijgt u schriftelijk bevestigd. Daarna kunt u alsnog bezwaar maken tot 6 weken na de aanslagdatum.

Wat u moet weten

 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken
 • Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief. Bekijk eerst het taxatieverslag
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat
 • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting
 • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht hebt betaald

Bezwaar maken per post

U kunt ook per post bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting. Dien dan een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u de brief schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • Het aanslagnummer 
 • Het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat
 • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Of u het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent, later kunt betalen (verzoek om opschorting)
 • Uw handtekening

U stuurt deze brief naar:

GBTwente
Postbus 845
7550 AV Hengelo

Kosten

Geen

Beoordeel deze pagina
Back to top