U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Uw invloed in de gemeenteraad

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

Inspreken

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover hij besluit. Daarom kunt u als inwoner van Almelo uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Dat heet inspreken. Dit kan op 2 manieren:

 • Uw onderwerp staat op agenda: u kunt inspreken bij een gemeenteraadsvergadering. U hebt maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord en bepaalt hoeveel spreektijd u heeft. Bij een politiek beraad kunt u meestal ook meepraten of vragen stellen over een onderwerp dat op de agenda staat. Daarvoor hoeft u zich niet aan te melden.
 • Uw onderwerp staat niet op agenda: u kunt dan inspreken bij een politiek beraad. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord en bepaalt hoeveel spreektijd u heeft. De gemeenteraadsleden kunnen u vragen stellen als ze meer willen weten. Tijdens een politiek beraad kunnen maximaal 2 personen inspreken, tussen 19.15 en 19.30 uur.

Wilt u inspreken bij een gemeenteraadsvergadering of politiek beraad? Meld u dan aan bij de raadsgriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de dag vóór de vergadering. De raadsgriffie kan u ook helpen als u wilt inspreken.
E-mail: raadsgriffie@almelo.nl of telefoonnummer: (0546)  54 13 91.


Petitie aanbieden

Heeft u kritiek op beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

 • Met welk beleid u het niet eens bent
 • Wat u met de petitie wilt bereiken
 • Namens wie u de petitie aanbiedt

U kunt een petitie aanbieden op een politiek beraad. Meld uw petitie van tevoren aan bij de raadsgriffie en e-mail deze naar raadsgriffie@almelo.nl. De gemeenteraad bepaalt wanneer hij uw petitie bespreekt.


Burgerinitiatief

Hebt u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels in uw wijk? Of meer sportvoorzieningen in de stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

 • U bent inwoner van Almelo
 • U bent minimaal 16 jaar oud
 • U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dit geldt niet voor 16- en 17-jarigen)
 • U maakt gebruik van het aanvraagformulier 'Burgerinitiatief', te verkrijgen bij de raadsgriffie
 • U hebt voldoende handtekeningen verzameld: van minimaal 50 buurtbewoners bij een buurtplan, van minimaal 200 wijk- of dorpsbewoners bij een wijk- of dorpsplan, van minimaal 500 inwoners bij een stadsplan
 • Uw plan is niet al in de gemeenteraad behandeld, mag niet over privézaken gaan, en mag niemand schade toebrengen
 • Als uw plan op de agenda van de gemeenteraad staat, krijgt u een uitnodiging om uw plan toe te lichten. Wanneer de gemeenteraad een besluit over uw plan heeft genomen, krijgt u daarover een brief

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, (0546) - 54 13 91 of e-mail naar raadsgriffie@almelo.nl.


Contact met raadslid of fractie

Als u wilt, kunt u direct contact opnemen met een raadslid of fractie.


Hoorzitting

Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren in een politiek beraad. Daar kunnen inwoners, instellingen of andere betrokkenen hun mening geven. Meestal worden zij persoonlijk uitgenodigd. De raadsleden kunnen vragen stellen en discussiëren

Wanneer de gemeenteraad een hoorzitting organiseert, vindt u in de agenda van het politiek beraad en in het Almelo’s Weekblad.


Onderzoek rekenkamercommissie

Wilt u een onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeente? Dan kunt u de rekenkamercommissie daarom vragen.


Niet eens met besluit

Niet eens met een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.