U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Uw invloed in de gemeenteraad

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

Inspreken

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt. U kunt uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Of u kunt uw bijdrage mailen. Hieronder leest u meer.

Gemeenteraadsvergadering

U kunt alléén inspreken bij een raadsvergadering als uw onderwerp op de agenda staat van die raadsvergadering. U hebt maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord en bepaalt hoeveel spreektijd u heeft. Bij meerdere sprekers kan uw spreektijd korter zijn. Aanmelden voor het spreekrecht doet u bij de griffie (zie hieronder). Voor onderwerpen die niet op de raadsagenda staan, kunt u terecht bij een politiek beraad beeldvormend of kunt u een schriftelijke bijdrage aan de gemeenteraad sturen via brief of email.

Politiek beraad beeldvormend 

Een politiek beraad beeldvormend is meestal eens in de 4 weken op de dinsdagavond van 19:30 tot 23:00 uur. Bij een politiek beraad beeldvormend staat voorop dat er ruimte is voor de geluiden uit de stad. Uw inbreng is dus belangrijk. In de bijbehorende agenda leest u hoe u mee kunt doen en tot wanneer u zich kunt aanmelden.

Let op: wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dat kunt u doen voorafgaand aan een politiek beraad beeldvormend van 19.15 tot 19. 30 uur. Aanmelden doet u bij de raadsgriffie@almelo.nl.  

Politiek beraad oordeelsvormend

Bij een politiek beraad oordeelsvormend bent u van harte welkom als toehoorder. U kunt niet inspreken of deelnemen aan de discussie. U kunt wel een schriftelijke bijdrage sturen.

Schriftelijke bijdrage 

Bent u niet in de gelegenheid om in te spreken bij een raadsvergadering of een politiek beraad? Dan kunt een schriftelijke reactie onder de aandacht brengen van de raad. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een geagendeerd onderwerp of over een onderwerp dat niet staat op de agenda van een raadsvergadering of een politiek beraad. Uw schriftelijke bijdrage kunt u sturen naar de raadsgriffie. Als u dat op tijd doet, kunnen de raadsleden bijtijds kennis nemen van uw bijdrage.

Let op: schriftelijke reacties worden geplaatst bij de stukken voor de betreffende vergadering en zijn dus openbaar.

E-mail: raadsgriffie@almelo.nl of telefoonnummer: (0546)  54 13 91.


Petitie aanbieden

Heeft u kritiek op beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

  • Met welk beleid u het niet eens bent
  • Wat u met de petitie wilt bereiken
  • Namens wie u de petitie aanbiedt

U kunt een petitie aanbieden op een politiek beraad. Meld uw petitie van tevoren aan bij de raadsgriffie en e-mail deze naar raadsgriffie@almelo.nl. De gemeenteraad bepaalt wanneer hij uw petitie bespreekt.


Burgerinitiatief

Hebt u een concreet plan voor uw straat, buurt, wijk of stad? Wilt u bijvoorbeeld verkeersdrempels in uw wijk? Of meer sportvoorzieningen in de stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

  • U bent inwoner van Almelo
  • U bent minimaal 16 jaar oud
  • U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen (dit geldt niet voor 16- en 17-jarigen)
  • U maakt gebruik van het aanvraagformulier 'Burgerinitiatief', te verkrijgen bij de raadsgriffie
  • U hebt voldoende handtekeningen verzameld: van minimaal 50 buurtbewoners bij een buurtplan, van minimaal 200 wijk- of dorpsbewoners bij een wijk- of dorpsplan, van minimaal 500 inwoners bij een stadsplan
  • Uw plan is niet al in de gemeenteraad behandeld, mag niet over privézaken gaan, en mag niemand schade toebrengen
  • Als uw plan op de agenda van de gemeenteraad staat, krijgt u een uitnodiging om uw plan toe te lichten. Wanneer de gemeenteraad een besluit over uw plan heeft genomen, krijgt u daarover een brief

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, (0546) - 54 13 91 of e-mail naar raadsgriffie@almelo.nl.


Contact met raadslid of fractie

Als u wilt, kunt u direct contact opnemen met een raadslid of fractie.


Hoorzitting

Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren in een politiek beraad. Daar kunnen inwoners, instellingen of andere betrokkenen hun mening geven. Meestal worden zij persoonlijk uitgenodigd. De raadsleden kunnen vragen stellen en discussiëren

Wanneer de gemeenteraad een hoorzitting organiseert, vindt u in de agenda van het politiek beraad en in het Almelo’s Weekblad.


Onderzoek rekenkamercommissie

Wilt u een onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeente? Dan kunt u de rekenkamercommissie daarom vragen.


Niet eens met besluit

Niet eens met een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.

Back to top