Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft 3 belangrijke taken:

  • De bevolking van Almelo vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed in de begroting. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten. Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B en W) het afgesproken beleid goed uitvoert

De gemeenteraad heeft op dinsdagavonden eerst een beeldvormend politiek beraad over onderwerp dat op de agenda staan en een week daarna een oordeelsvormend politiek beraad. Een week daarna is er een raadsvergadering. Daarin neemt de gemeenteraad een besluit over het onderwerp.

Op de vergaderkalender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken.

U bent van harte welkom op de vergaderingen van de gemeenteraad. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

Voor scholieren van de basisschool, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs bieden wij in samenwerking met ProDemos het programma โ€˜Democracityโ€™ aan. In dit 2 uur durende programma bouwen leerlingen samen aan Almelo en leren op zo hoe democratie werkt.

Voor leerlingen van het vmbo, havo, VWO en studenten van het mbo bieden wij in samenwerking met ProDemos het programma โ€˜Klassenbezoek@gemeentehuisโ€™ aan. Leerlingen kruipen in de huid van raadsleden en houden een raadsvergadering.