Uw invloed in de gemeenteraad

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt. U kunt uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op dinsdagavond. Of u kunt uw bijdrage mailen. 
Inspreken kan niet over:

  • Een besluit van het college of de raad waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan.
  • Een besluit van het college of de raad waar zienswijzen voor kunnen of konden worden ingediend.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Een gedraging waarover op grond van de Algemene wet bestuursrecht een klacht kan of kon worden ingediend.
  • Een onderwerp dat naar oordeel van de voorzitter reed voldoende in een voorgaande vergadering van de raad aan de orde is geweest.

Lees de verordening op het spreekrecht.

Politiek beraad beeldvormend 

Een politiek beraad beeldvormend is meestal eens in de 4 weken op de dinsdagavond van 19.00 tot 23.00 uur. Bij een politiek beraad beeldvormend is het de bedoeling dat raadsleden verschillende meningen en standpunten over een onderwerp aanhoren. Uw inbreng is dus belangrijk. In de bijbehorende agenda leest u hoe u mee kunt doen en tot wanneer u zich kunt aanmelden.

Let op: wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dat kunt u doen voorafgaand aan een politiek beraad beeldvormend van 19.00 tot 19. 15  uur. Aanmelden doet u bij de raadsgriffie@almelo.nl.  

Politiek beraad oordeelsvormend

Bij een politiek beraad oordeelsvormend bent u van harte welkom als toehoorder. U kunt niet inspreken of deelnemen aan de discussie. U kunt wel een schriftelijke bijdrage sturen.

Gemeenteraadsvergadering

U kunt allรฉรฉn inspreken bij een raadsvergadering als uw onderwerp op de agenda staat van die raadsvergadering. U hebt maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord en bepaalt hoeveel spreektijd u heeft. Bij meerdere sprekers kan uw spreektijd korter zijn. Aanmelden voor het spreekrecht doet u bij de griffie (zie hieronder). Voor onderwerpen die niet op de raadsagenda staan, kunt u terecht bij een politiek beraad beeldvormend of kunt u een schriftelijke bijdrage aan de gemeenteraad sturen via brief of e-mail.

Schriftelijke bijdrage 

Bent u niet in de gelegenheid om in te spreken bij een raadsvergadering of een politiek beraad? Dan kunt u een schriftelijke reactie onder de aandacht brengen van de raad. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een geagendeerd onderwerp of over een onderwerp dat niet staat op de agenda van een raadsvergadering of een politiek beraad. Uw schriftelijke bijdrage kunt u sturen naar de raadsgriffie. Als u dat op tijd doet, kunnen de raadsleden bijtijds kennis nemen van uw bijdrage.

Let op: schriftelijke reacties worden geplaatst bij de stukken voor de betreffende vergadering en zijn dus openbaar.

E-mail: raadsgriffie@almelo.nl of telefoonnummer: (0546)  54 13 91.

Heeft u kritiek op beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

  • Met welk beleid u het niet eens bent
  • Wat u met de petitie wilt bereiken
  • Namens wie u de petitie aanbiedt

U kunt een petitie aanbieden op een politiek beraad. Meld uw petitie van tevoren aan bij de raadsgriffie en e-mail deze naar raadsgriffie@almelo.nl. De gemeenteraad bepaalt wanneer hij uw petitie bespreekt.

Als u wilt, kunt u direct contact opnemen met een raadslid of fractie.

Als de gemeenteraad meer informatie wil van inwoners of instellingen, kan hij een hoorzitting organiseren in een politiek beraad. Daar kunnen inwoners, instellingen of andere betrokkenen hun mening geven. Meestal worden zij persoonlijk uitgenodigd. De raadsleden kunnen vragen stellen en discussiรซren

Wanneer de gemeenteraad een hoorzitting organiseert, vindt u in de agenda van het politiek beraad en in het Almeloโ€™s Weekblad.

Wilt u een onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeente? Dan kunt u de rekenkamercommissie daarom vragen.

Niet eens met een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.

Wilt u meer weten hoe u kun meepraten, meedenken en meedoen? Lees de participatieverordening