Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld goed is besteed. Zo helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Als u een voorstel heeft voor een onderzoek kunt u contact opnemen met de rekenkamer.

De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Almelo:

  • Doeltreffendheid: of het beleid van de gemeente het gewenste effect had
  • Doelmatigheid: of de gemeente het geld goed heeft besteed
  • Rechtmatigheid: of de gemeente zich heeft gehouden aan de regels

U kunt hier de rapporten van de rekenkamer bekijken.

U kunt hier algemene informatie over de rekenkamer vinden. Zoals het onderzoeksprotocol (afspraken over hoe de rekenkamer onderzoeken uitvoert) en de jaardocumenten van de rekenkamer. In een jaardocument kijkt de rekenkamer terug op het afgelopen jaar (wat is onderzocht) รฉn kijken ze vooruit op het komende jaar (wat gaan we onderzoeken). 

De rekenkamer is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Zij bepaalt zelf wat zij onderzoekt. De rekenkamer heeft geen eigen mening maar adviseert wat beter kan.

De rekenkamer bestaat uit 3 leden, dat zijn: 

  • Jan Mastwijk (ook de voorzitter)
  • Manuel Konijnendijk 
  • Vic van Dijk 

Mail of bel ons als u vragen heeft en/of een voorstel heeft voor een onderzoek:

rekenkamer@almelo.nl
(0546) 54 13 91