Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Een uitkeringsspecificatie is het overzicht van hoe uw uitkering is berekend. Een jaaropgave is een overzicht van de uitkering die u in het vorige jaar heeft ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting op uw uitkering is ingehouden.

Het is ook mogelijk om een uitkeringsspecificatie en jaaropgave aan te vragen als u geen Nederlander (meer) bent en geen DigiD heeft. U logt in met het identificatiemiddel van uw eigen land.

Aanvraag vanuit het buitenland