Eigen graf

Met toestemming van de persoon die het recht heeft, mag in een graf as worden verstrooid of een urn worden geplaatst. U kunt ook een urn op een graf zetten. Verstrooien op een graf mag niet omdat dit vervelend kan zijn voor andere bezoekers van de begraafplaats. 

Urn op een graf