Van het aardgas af

Hoe we in Almelo vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken.

Hoe we overstappen naar een andere manier van verwarmen, staat in de Warmtevisie. In plaats van gas gebruiken we elektriciteit.  Die komt van wind, water en zon. Of we gebruiken warmte die overblijft bij bedrijven. 

Betaalbaar en betrouwbaar

In de Warmtevisie staan geen besluiten. Er staat wel in wat de belangrijk is: het moet betaalbaar en betrouwbaar zijn.

Overstappen naar een andere manier van verwarmen doen we per wijk en per buurt.  Dat doet de gemeente samen met de inwoners.  Ook de woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, Cogas en het waterschap Vechtstromen doen mee. 

We beginnen in een deel van Aalderinkshoek, een deel van het Windmolenbroek en op het bedrijventerrein aan de Bornsestraat. We onderzoeken hoe we de woningen en bedrijven in deze buurten zo kunnen aanpassen dat bewoners voor 2030 kunnen overstappen naar een andere manier van verwarmen. Betaalbaarheid voor bewoners is hierbij het belangrijkst.

Buurtteam

Begin 2023 is in Windmolenbroek een buurtteam gestart om de eerste stappen te zetten naar een aardgasvrije wijk. Het buurtteam bestaat uit bewoners uit de wijk. Zij maken zich sterk voor alle buurtbewoners, zowel huurders als huiseigenaren. Het hoofddoel van het buurtteam is het maken van een wijkplan voor verduurzaming van de wijk. Dat betekent in de eerste plaats onderzoeken op welke wijze de woningen in de wijk van het aardgas af kunnen zonder dat de kosten voor energie stijgen.

Lees meer op de website van het buurtteam Windmolenbroek.

Zodra we beginnen aan een plan voor een wijk, informeren we u daar over. Dat doen we met brieven en informatiebijeenkomsten. Daarin kunt u meepraten. 

Als u zelf wilt beginnen, kan dat in overleg met de gemeente. Kijk voor meer informatie en persoonlijk advies op het Energieloket Almelo. We horen graag wat uw ideeรซn zijn voor een aardgasvrij Almelo. Neem contact met ons op via gemeente@almelo.nl of bel met Angela Agus, programmamanager duurzaamheid via (0546) 54 11 11

Lees meer over het Klimaatakkoord