Jeugdhulp

Hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, aanpak van kindermishandeling en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking

  • De gemeente bekijkt samen met u wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren.
  • Als u in aanmerking komt voor jeugdhulp krijgt u een wijkcoach van het sociale wijkteam.
  • De wijkcoach wordt uw vaste aanspreekpunt en zorgt voor 1 plan per gezin.

Aanbieders van jeugdhulp

  • De gemeente heeft contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. Daaruit kunt u zelf een keuze maken.
  • Voor vragen of klachten over geleverde jeugdhulp kunt u terecht bij Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg, via www.akj.nl.