Leerlingenvervoer

Maakt u kosten voor vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen. De aanvraag doet u online.

U komt in aanmerking voor een vergoeding:

  • Als uw kind speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, primair onderwijs of bijzonder onderwijs volgt en de school minimaal 6 kilometer van uw huis staat.
  • Voor een taxi als uw kind een beperking heeft en niet onder begeleiding kan reizen. Bij de aanvraag stuurt u een verklaring van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) mee. De informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
  • Voor weekendvervoer als uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft voor het volgen van passend onderwijs.

Leerlingenvervoer is niet bedoeld alleen omdat u uw kinderen niet naar school kunt brengen of ophalen.

Overzicht eigen bijdrage leerlingenvervoer
SchooljaarUw jaarinkomenEigen bijdrage (per jaar)
2024-2025โ‚ฌ 29.700 of hogerNog niet bekend
2023 - 2024โ‚ฌ 28.800 of hogerโ‚ฌ 529,36