Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of de duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind in het stadhuis. Dat kan alleen op afspraak.

Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • De moeder moet meekomen naar het stadhuis omdat zij toestemming moet geven.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.
 • Vanaf 1 januari 2024 kunt u kiezen voor een dubbele achternaam voor uw eerste kind. U kunt uw keuze voor de dubbele achternaam nu al vastleggen in de erkenningsakte ongeboren vrucht. Uw kind krijgt dan de gekozen naam als het in 2024 wordt geboren. 
  Wordt uw kind toch in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van één van de ouders, omdat de nieuwe wet in 2023 nog niet geldt.

Bent u (de ouders van het kind) niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u bij het erkennen van uw kind op of na 1 januari 2023 meestal automatisch gezamenlijk gezag. U hoeft het gezag niet langer aan te vragen bij de rechtbank. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven. 
 • Voor de erkenning van uw eerste kind komt u samen. Neem dan allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie heeft erkend, dan kan hij/ zij de erkenning alleen doen. De moeder moet altijd schriftelijke toestemming geven.
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een donorverklaring bij zich hebben.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven.

Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind heeft al 2 ouders.
 • Het kind heeft niet geleefd.

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte van het kind.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn', als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s).

Geen

Let op! U kunt een kind ook erkennen bij de notaris. Een notaris brengt wel kosten in rekening voor een akte van erkenning. Bij een notaris kunt u geen andere achternaam kiezen voor uw kind.