Uittreksel registratie niet-ingezetenen (RNI)

Wat moet u weten

  • Het uittreksel RNI kunt u aanvragen voor uzelf, uw partner,  uw (meerderjarige) kind of voor iemand anders die u heeft gemachtigd
  • Op het uittreksel wordt altijd vermeld:  uw naam, uw geboortedatum en –plaats
  • U kunt kiezen uit drie verschillende modellen uittreksel RNI:
  1. met vermelding BSN, nationaliteit en uw buitenlandse woonadres (indien bekend). Dit uittreksel is alleen  in het Nederlands beschikbaar
  2. met vermelding BSN, adreshistorie (vanaf 1994) en uw buitenlandse woonadres (indien bekend). Dit uittreksel is alleen  in het Nederlands beschikbaar
  3. met vermelding nationaliteit, datum uitschrijving uit Nederland en burgerlijke staat. Dit is een internationaal uittreksel, in de combinatie Nederlands/Frans/Duits/Engels óf Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks

Let op: bent u uitgeschreven voor 1 oktober 1994? Dan moet u het uittreksel aanvragen bij de gemeente Den Haag.

Aanvragen

  • Vraagt u een uittreksel RNI schriftelijk aan? Geef dan aan welk model uittreksel u wilt ontvangen, vermeld uw huidige adres en onderteken uw verzoek. U stuurt ook een kopie van uw geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) mee. Het uittreksel en de rekening worden binnen enkele dagen per post naar u verstuurd.

Uw  verzoek stuurt u naar:
Gemeente Almelo
team Burgerzaken / RNI
Postbus 5100
7600 GC Almelo

  • U kunt ook een mail sturen naar gemeente@almelo.nl. Geef aan welk model uittreksel u wilt ontvangen en vermeldt uw huidige adres. Vergeet niet een kopie van uw geldige legitimatie (paspoort of ID-kaart) te scannen en mee te sturen. Het uittreksel en de rekening worden binnen enkele dagen per post naar u verstuurd
  • Alleen op afspraak kunt u het uittreksel RNI in het stadhuis aanvragen. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort of ID-kaart). Vraagt u het uittreksel voor iemand anders aan? Neem dan ook een schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van diegene mee. Het uittreksel krijgt u dan gelijk mee

Afspraak maken

Bel de gemeente op (0546) 54 11 11 om een afspraak te maken.
 

Kosten

Product     Prijs 2019
Uittreksel RNI    € 17,20

 

Beoordeel deze pagina