Oude graven

Oude graven worden op 2 manieren hergebruikt:

  1. Als er een overledene is begraven, kunt u door op- en herbegraven een tweede overledene bijbegraven. Het oorspronkelijk grafrecht blijft bestaan.
  2. Het graf moet worden geschud als er 2 overledenen worden bijbegraven. Het grafrecht wordt dan omgezet naar 20 jaar.

 

Oude graven