Zienswijze

Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Almelo? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

  • Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag, een ontwerpontheffing, of om ontwerpen voor ruimtelijke plannen, zoals een structuurvisie, bestemmingsplan of een wijzigingsplan.
  • Een zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal 6 weken. In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan vindt u wanneer en bij wie u een zienswijze kunt indienen. Bekendmakingen zijn te vinden via Berichten over uw buurt.
  • U kunt een zienswijze indienen in een gesprek en in een brief. Voor een gesprek maakt u een afspraak, tel (0546) 54 11 11. Uw brief stuurt u naar:

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Als de gemeente een definitief besluit neemt, betrekken we daar uw zienswijze bij en een eventuele reactie hierop van de aanvrager. Wij sturen u een brief met het definitieve besluit. Ook maken wij dat besluit officieel bekend in het Gemeenteblad, dat u kunt lezen via Berichten over uw buurt. Stel zelf in welke berichten u wilt ontvangen. Informatie over hoe u bezwaar kunt indienen of in beroep kunt gaan vindt u op de pagina bezwaar en beroep.

Geen