Verzoek om handhaving

Een handhavingsverzoek dient u in als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt. Het moet gaan om een situatie die niet mag volgens de wet.

Een verzoek om handhaving is niet anoniem. Degene waarover u het verzoek indient, hoort wie het verzoek heeft ingediend.  Probeer daarom eerst met elkaar te praten. Dit levert vaak meer op dan een handhavingsverzoek. Misschien kan Buurtbemiddeling Almelo helpen

Komt u er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. U vraagt dan een beslissing van de gemeente. 

 • Het verzoek gaat niet over een verzakte stoep of kapotte speeltoestellen. Daarover maakt u een melding.
 • De inhoud van het verzoek, uw naam en uw adres worden bekend gemaakt aan degene die volgens u in overtreding is. Wilt u anoniem een overtreding melden, dan kunt u een klacht indienen.
 • U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. Dat betekent dat u direct bij de situatie bent betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman een schuur bouwt zonder vergunning. Gaat het om iemand verderop in de stad, dan bent u meestal geen belanghebbende.
 • Uw verzoek om handhaving wordt binnen 8 weken behandeld. De behandeling kan enkele maanden tot jaren duren. Dit hangt af van de moeilijkheid van de zaak en hoelang het onderzoek duurt.
 • De gemeente kan bepalen om in deze situatie te handhaven, maar kan ook besluiten om niet te handhaven.
 • U krijgt een brief met daarin de beslissing op uw verzoek.
 • Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u daartegen bezwaar en beroep aantekenen. De overtreder kan ook bezwaar maken tegen het besluit. De behandeling van bezwaar en beroep kan lang duren.

Een handhavingsverzoek kunt u alleen per brief opsturen. In de brief zet u:

 • Uw naam en adres.
 • Een beschrijving van de situatie.
 • Wat u precies van de gemeente vraagt: een verzoek tot handhaven.
 • Onderteken uw verzoek met de datum en uw handtekening. Als het verzoek namens meerdere personen gedaan wordt, moeten alle namen en handtekeningen aanwezig zijn.

Stuur uw handhavingsverzoek per post naar de gemeente of doe hem in de brievenbus bij de ingang van het stadhuis:

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Let op! Een per e-mail verzonden verzoek kunnen we niet accepteren. Ook verzoeken die niet alle bovenstaande punten bevatten, kunnen we niet accepteren.