Gemeentelijke onderscheidingen

In Almelo zijn veel mensen en organisaties die de samenleving een stukje prettiger maken. Mensen die zich inzetten voor allerlei doelen. Meestal als vrijwilliger en altijd betrokken. Kent u zo iemand of zo'n organisatie? En vindt u dat die onze waardering verdient? Dan kunt u die nomineren voor de Stadsprijs Almelo of de Almelospeld. Ook de gemeenteraad kan gemeentelijke onderscheidingen toekennen.

Kent u iemand, een vereniging of een bedrijf die een belangrijke bijdrage levert aan onze stad? Die de stad socialer maakt, leefbaarder, sportiever, groener, mooier of gewoon leuker? Eens in de 2 jaar kunt u kandidaten nomineren voor de Stadsprijs Almelo. De volgende Stadsprijs Almelo is in 2025. Meer weten over de Stadsprijs Almelo? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.

Kent u iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor mensen in de buurt of de stad? Die bijvoorbeeld een menslievende daad heeft verricht? Of die iets bijzonders heeft gepresteerd in de wetenschap, kunst, cultuur of sport? Dan kunt u die voordragen voor de Almelospeld. Meer weten over de Almelospeld? Stuur dan een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.

Aan organisaties die hun honderdjarig jubileum vieren, reikt de gemeente de stadspenning uit. Kent u een organisatie die bijna 100 jaar oud is? Stuur dan minimaal 9 maanden vรณรณr de jubileumdatum een e-mail naar de gemeente: gemeente@almelo.nl.

De gemeenteraad kent in bijzondere gevallen de erepenning toe aan mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor Almelo.

De gemeenteraad kent het ereburgerschap toe aan iemand die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor Almelo. Dat gebeurt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Het ereburgerschap is de hoogste blijk van waardering van Almelo.