Projecten in Almelo

Vernieuwing binnenstad

Terugkeer van water in de binnenstad met een havenkom, nieuwe stadspleinen, ruimte voor winkels en appartementen en hoogwaardige openbare ruimte.

 • Partners: Woningstichting Beter Wonen, ontwikkelaar en vastgoedeigenaar Urban Interest, gemeente Almelo
 • Publieke investering: € 25 miljoen (gemeente Almelo:€ 13 miljoen, provincie Overijssel: € 12 miljoen)
 • ​Investering Beter Wonen en Urban Interest: € 30 miljoen

Stap 1 Het Warenhuis

 • Verbouwing voormalige V&D tot 30 appartementen
 • Start februari 2016
 • Verbouw en renovatie: Akor Bouw Rijssen
  Opgeleverd december 2016

Stap 2 Ontwikkeling Waagplein

 • Vernieuwing oostgevel
 • Uitbreiding Van Uffelen Mode
 • Sloop McDonalds
 • Start september 2016

Stap 3 Haven Zuid

Uitbreiding, verbouwing en nieuwbouw Havenpassage aan de kant van Albert Heijn en Flink

 • Sloop Scheer en Foppen
 • Kelder: 80 parkeerplaatsen voor bewoners
 • Begane grond: detailhandel
 • Daarboven: 39 nieuwe woningen, 180 openbare parkeerplaatsen, daktuin voor bewoners
 • Start: november 2016

Stap 4 Kloosterhof en Stadstuin

 • Sloop zijvleugel Kloosterhofflat
 • Modernisering 35 appartementen
 • Openbare stadstuin
 • Start: voorjaar 2017

Stap 5 Aanleg Havenkom/Herinrichting Waterboulevard

 • Sloop gedeelte C&A
 • Herinrichten bestaande parkeerdek
 • Start: halverwege 2018

U kunt alle besluiten van de gemeenteraad over Haven Zuid bekijken op de agenda van de raadsvergadering op 5 januari 2016 en van het politiek beraad op 2 februari 2016.

Zie ook: Onscentrumvoorelkaar, de website van de samenwerkende partners in de binnenstad, met foto's, de planning en meer informatie over de projecten.

Meer weten

Projectleider Ditty Oegema
(0546) 54 14 39
d.oegema@almelo.nl


Waterboulevard

Het doortrekken van het kanaal Almelo De Haandrik tot in de binnenstad als duurzame investering in de kwaliteit van de binnenstad.

 • Eerste fase: doortrekken van het kanaal vanaf de Egbert Gorterstraat tot aan de Stadsvijver bij restaurant Kreta. Langs het kanaal is een promenade aangelegd met een brug naar het plein voor het nieuwe stadhuis. De onderdoorgang bij de Egbert Gorterstraat wordt ruim genoeg om te varen met kano, roeiboot of sloep.
 • Kosten eerste fase: circa € 7 miljoen (mede betaald door de provincie Overijssel).

Meer weten

Projectleider Ditty Oegema
(0546) 54 14 39
d.oegema@almelo.nl


Verruiming Twentekanalen

 • Uitbaggeren 33 kilometer Twentekanaal
 • Vernieuwen kades binnenhavens
 • Toepassen intelligente transporttechnologie
 • Sluisbediening op afstand
 • Start: 2018
 • Klaar: 2022

Doel

Stimuleren vervoer over water

Kosten:

€ 11 miljoen

Logo medegefinancierd door de EU
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Europese Unie

Meer weten

Projectleider Michiel ten Dam (0546) 54 10 90

Action No: 2017-EU-TM-0024-W

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.