Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Adressen kinderopvang

On this page

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat u moet weten

  • In het Landelijk register kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Deze voorzieningen worden pas in dit register opgenomen na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente
  • Als u naast uw baan voor de kinderen zorgt, kunt u bij de Belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor kinderopvang. In bepaalde situaties kunt u bij de gemeente een extra bijdrage aanvragen
Beoordeel deze pagina
Back to top