Langskomen? Maak eerst online een afspraak of bel (0546) 54 11 11.

Aanvullende bijdrage kinderopvang

Kinderopvangtoeslag vraagt u online aan bij de Belastingdienst. Daarnaast kan de gemeente u tegemoet komen met een aanvullende bijdrage. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u op basis van sociaal medische indicatie bijzondere bijstand aanvragen.

Wat u moet weten

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u als ouder:

 • Werk combineert met de verzorging van uw kind
 • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt
 • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsf) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos)
 • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft
 • Een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft
 • Een (re)integratietraject volgt en u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het CWI
 • Een inburgeringscursus volgt

Voor het invullen van de aanvraag heeft u informatie nodig. Vraag daarom eerst:

 • Om een offerte of rekening bij de instantie die uw kind opvangt.
 • Aan uw werkgever (indien u werk heeft) over een eventuele bijdrage en de hoogte ervan.

Aanvullende gemeentelijke bijdrage

Ontvangt u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan kunt u een aanvullende gemeentelijke bijdrage aanvragen. Dat is een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Bel met de gemeente op (0546) 54 11 11 om het aanvraagformulier op te vragen. Het ingevulde formulier  stuurt u ons postadres.

U komt in aanmerking voor de aanvullende bijdrage als u als ouder:

 • Jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft en een opleiding volgt
 • Student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wet studiefinanciering (Wsd) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (Wtos) en alleen inkomsten heeft uit studiefinanciering
 • Een (re)integratietraject volgt en bijstand heeft of als u een IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet uitkering heeft

Bijzondere bijstand

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en is kinderopvang noodzakelijk op sociaal medische indicatie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Machtiging voor betalen kinderopvang

U maakt zelf het bedrag over aan de organisatie die uw kind opvangt. U kunt de gemeente en de Belastingdienst ook machtigen om rechtstreeks aan de organisatie te betalen. Bel met de gemeente op (0546) 54 11 11 om het machtigingsformulier op te vragen. Het ingevulde formulier stuurt u naar ons postadres:

Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Beoordeel deze pagina
Back to top