Rekenkamercommissie

Waarvoor kunt u bij de rekenkamercommissie terecht? Als u bijvoorbeeld een suggestie heeft voor een onderzoek of een bepaalde doelstelling van beleid is bereikt en of het geld goed is besteed.

Mail of bel ons:

rekenkamer@almelo.nl
(0546) 54 13 91


Onderzoek beleid

De rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Almelo:

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

U kunt de rapporten van de rekenkamercommissie downloaden: rapporten rekenkamercommissie


Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Ook neemt zij in haar adviezen geen standpunt in maar geeft zij mogelijkheden voor oplossingen aan.