U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Bel daarvoor met (0546) 54 11 11. 

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld goed is besteed. Zo helpt de rekenkamercommissie de gemeenteraad bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Als u een voorstel heeft voor een onderzoek kunt u contact opnemen met de rekenkamercommissie.

Mail of bel ons:

rekenkamer@almelo.nl
(0546) 54 13 91


Leden rekenkamercommissie

In de rekenkamercommissie zitten 3 externe leden en 3 interne leden. Interne leden zijn ook lid van de gemeenteraad.  

  • Jan R. Lunsing (extern lid)
  • Jan Mastwijk (extern lid)
  • Quirine Munnich (Intern lid)
  • Jasper Riddersma (extern lid)
  • Wouter Teeuw (intern lid)
  • Joey Tijhof (intern lid)

Onderzoek beleid

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Almelo:

  • Doeltreffendheid: of het beleid van de gemeente het gewenste effect had
  • Doelmatigheid: of de gemeente het geld goed heeft besteed
  • Rechtmatigheid: of de gemeente zich heeft gehouden aan de regels

U kunt de rapporten van de rekenkamercommissie bekijken.


Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt. De rekenkamercommissie heeft geen eigen mening maar adviseert wat beter kan.