Windenergie

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens in het gebied op de grens van de drie gemeenten. Hierbij worden alle belangrijke onderwerpen in kaart gebracht.

Alle drie gemeenten en provincie Overijssel hebben groen licht gegeven om in het gebied Almelo, Tubbergen, Twenterand (ATT) aan de slag te gaan met windenergie. Daarbij zijn onderling afspraken gemaakt over randvoorwaarden en uitgangspunten. De voorkeur gaat uit naar een publiek-private samenwerking tussen lokale partners die windturbines gaan ontwikkelen. Deze lokale samenwerking houdt rekening met de wensen van omwonenden. Ook moet eventuele hinder van windturbines door geluid, verlichting of slagschaduw zoveel mogelijk worden voorkomen. Verder streven de drie gemeenten en provincie bij de ontwikkeling van windturbines naar maximaal 100% lokaal eigendom en minimaal 50%.  

Afspraken over financiรซle vergoedingen voor bijvoorbeeld omwonenden en zeggenschap worden later in een gebiedsproces gemaakt. In het totale ATT-gebied is volgens de gemeenten ruimte voor 6 tot 10 windturbines. Daarmee kan 120 โ€“ 180 GWh energie per jaar worden opgewekt.

Erik Back is aangesteld als onafhankelijke verkenner. Hij voert sinds januari 2024 gesprekken met verschillende betrokken partijen om te kijken of en hoe zij willen samenwerken. In mei 2024 volgt naar verwachting een advies over het vervolg en de samenwerking.

In 2022 is een technische analyse uitgevoerd. Daarin is gekeken naar de technische mogelijkheden en belemmeringen voor windmolens (zoals woningen, gasleidingen, hoofspanningsmasten e.d.). Uit de technische analyse is duidelijk geworden dat er mogelijkheden zijn voor windenergie in het ATT-gebied.

Meer lezen? U vindt het rapport โ€˜Haalbaarheidsonderzoek Windenergie โ€“ Energiegebied ATT Overijsselโ€™ hier: Document Almelo - C.8 INT (84418) 220913 Haalbaarheidsonderzoek wind energiegebied ATT incl comment.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

In 2022 hebben verschillende bijeenkomsten en gesprekken met inwoners uit het gebied plaatsgevonden. Alle reacties zijn vastgelegd in het participatieverslag. Document Almelo - C.8 INT (84453) 24102922 Participatieverslag definitief.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 

Daar waar de grenzen van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand elkaar raken, ligt een kansrijk gebied voor windenergie. De ontwikkeling van windenergie in de ene gemeente raakt daardoor altijd de beide andere gemeenten. Inwoners uit dit gebied geven aan dat zij het gebied waar de gemeentegrenzen elkaar raken niet als drie losse gebieden zien, maar als รฉรฉn geheel. Ook de provincie ziet hier gemeente overstijgende kansen. Daarom hebben de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand in 2021 besloten te starten met een gezamenlijk proces met aandacht voor alle voors en tegens van windturbines.

Met ondersteuning van de provincie is een plan van aanpak voor het gebied Almelo, Tubbergen Twenterand (hierna ATT) gemaakt. Document Almelo - C.1 INT (79264) Plan van aanpak Verkenning energie opwek door wind ATT-gebied nieuw def.pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)